• slide1
  • slide2
Chirurgia stomatologiczna
separator

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Chirurgia stomatologiczna - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Wyłoniła się w drugiej połowie XIX w. jako podspecjalność stomatologii wymagająca przygotowania ogólnochirurgicznego. Jest jedną z dwóch specjalności stomatologicznych (obok ortodoncji) uzyskiwanych w Polsce, których wzajemne uznawanie przez kraje członkowskie Unii, zagwarantowane zostało w Traktacie Akcesyjnym.


Większość zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym w warunkach ambulatoryjnych (gabinet stomatologiczny). Najpowszechniejszym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba czyli ekstrakcja, ale chirurgia stomatologiczna to także zaawansowane zabiegi jak implanty czy wyłuszczanie torbieli kości. 


Zabiegi chirurgiczne przeprowadzamy z użyciem najwyższej jakości sprzętu, materiałów i staranności. Szczególną uwagę zwracamy na bezbolesne i atraumatyczne  usuwanie zębów, co umożliwia pacjentowi maksymalnie zachowanie kości wyrostka zębodołowego, a w przyszłości na skuteczną i estetyczna rekonstrukcję implantoprotetyczną. W przypadku recesji dziąseł wykonujemy przeszczep nabłonkowy, pozwalający na estetyczną odbudowę odsłoniętych korzeni zębów (odbudowę girlandy dziąsłowej). Nasze doświadczenie w dziedzinie chirurgii, pozwala na wykorzystywanie najodpowiedniejszej metody zabiegowej, która stanowi dla pacjenta najkorzystniejsze i sukcesywne rozwiązanie


Gabinet Stomatologia Rodzinna wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej w zakresie.
          • usuwanie zębów
          • dłutowanie pozostawionych korzeni zębów
          • usuwanie lub dłutowanie górnych i dolnych zębów mądrości (tzw. ósemek)
          • resekcja korzenia (odcięcie wierzchołka korzenia) – stosowana gdy zabieg leczenia kanałowego nie przyniósł oczekiwanego rezultatu
          • wydłużenie korony klinicznej – konieczne podczas protetycznej odbudowy zęba z zastosowaniem korony, w sytuacji gdy ząb jest zniszczony poddziąsłowo
          • usuwanie zatrzymanych zębów – tkwiące w kości z różnych przyczyn, ze wskazaniem ich usunięcia
          • podcięcie wędzidełka – czynność wspomagająca leczenie wad zgryzu lub profilaktycznie u dzieci
          • zamykanie zatoki szczękowej – problem może powstać podczas zabiegu usuwania zębów górnych tylnych
          • implanty– wszczepianie implantów oraz zabiegi przygotowujące pacjenta do tej czynności w tym:
          • atraumatyczne usunięcie zęba – charakterystyczna metoda na usuwanie zębów bardzo łagodny sposób tak, aby nie naruszyć kości niezbędnej w przypadku, jeśli myślisz o zastąpieniu usuwanego zęba implantem
          • augmentacja wyrostka zębodołowego – stosowany, aby odtworzyć zanikłą po usunięciu zęba kość – umieszcza się specjalny materiał kościotwórczy
          • podniesienie dna zatoki szczękowej – zabieg wykorzystywany w celu nadbudowania kości i zrobienia miejsca dla implantów

 

Umieszczamy również kilka pojęć z zakresu chirurgii stomatologicznej  , które dla Was są obce , a którymi lekarz niejednokrotnie się posługuje:


Ekstrakcja zęba (usunięcie, wyrwanie zęba) to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Usunięcie zęba, zwane fachowo ekstrakcją, jest zabiegiem, którego wykonanie musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem lekarza z pacjentem, musi być też starannie zaplanowany i przeprowadzony. Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent wymaga specjalnego przygotowania do zabiegu, lub też konieczne jest jego odroczenie ze względu na specyficzny stan miejscowy i ogólny.
O chirurgicznym usunięciu zęba mówimy wówczas, gdy w celu usunięcia zęba konieczne jest nacięcie dziąsła oraz usunięcie fragmentu kości wyrostka zębodołowego wokół korzeni zęba.

 

Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego
Ząb zatrzymany to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w ustach lub widoczny częściowo). Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości. Chirurgiczne usuniecie zęba zatrzymanego jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż zwykła ekstrakcja.


Wycięcie kaptura dziąsłowego
Zabieg polega na wycięciu fragmentu dziąsła pokrywającego koronę wyżynającego się zęba. Najczęściej wykonywany przy utrudnionym wyżynaniu się zębów ósmych.


Nacięcie ropnia
Ropień powstaje w przebiegu infekcji, rozwija się w wyniku aktywności bakterii, które znajdują dla siebie dogodne warunki w tkankach. Nasz system immunologiczny broni się przed obcymi drobnoustrojami wysyłając do ogniska zakażenia białe krwinki. Ropa to mieszanina żywych i martwych białych krwinek, enzymów i zniszczonych komórek miejscowych. Ropień powstaje w przypadku, gdy ropa nie ma gdzie odpływać. Ropień, który nie pęknie lub nie zostanie nacięty może doprowadzić do uogólnionej infekcji drogą krwi, co poważnie zagraża zdrowiu i życiu człowieka.


Plastyka wędzidełka
Wędzidełka warg i języka to pasma tkanki łączące wargę lub język z wyrostkiem zębodołowym. Wędzidełko może być przyczepione nieprawidłowo, wiążą się z tym nierzadko nieprawidłowości takie jak: wędzidełka położone zbyt blisko zębów, zbyt krótkie lub grube, mające szkodliwy wpływ na przyzębie, estetykę uzębienia, ustawienie zębów czy utrzymanie protez ruchomych. U dzieci plastyka wędzidełka języka pozwala na uzyskanie prawidłowej ruchomości języka oraz zapobieganie rozwojowi i utrwalania wad wymowy. Za pomocą niewielkiego nacięcia w obrębie wędzidełka zmniejsza się napięcie nadmiernie skróconego wędzidełka.


Resekcja wierzchołka zęba
Jeżeli nie można wyleczyć zęba kanałowo i tworzą się zmiany chorobowe w kości otaczającej korzeń lub zostanie przepchnięte wypełnienie kanałowe, ewentualnie złamane narzędzie, wtedy jedynym sposobem uratowania zęba jest resekcja wierzchołka korzenia. Resekcja to zabieg polegający na usunięciu wierzchołka korzenia. Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem.

 

Chirurgię stomatologiczną należy odróżnić od chirurgii szczękowo-twarzowej, która zajmuje się leczeniem poważnych schorzeń (urazy twarzoczaszki, nowotwory) w warunkach szpitalnych..

box1 icoProfesjonalny kontakt
box1 icoPakiety zniżkowe
box1 icoNowoczesne rozwiązania
© 2015 Stomatologia Rodzinna